tổng đài dùng sim, điện thoại bàn homephone dùng sim di động

MODEM SIM GSM >> PSTN

My status My status My status My status